Cenová kalkulácia: Foldre a obaly

  1. Špecifikácia zákazky

  Počet kusov:
  Formát po zložení:

  Vlastný formát:

  2. Druh papiera a farebnosť

  Typ papiera:

  Vonkajšia strana
  Farebnosť:

  Povrchová úprava:

  Vnútorná strana
  Farebnosť:

  Povrchová úprava:

  3. Dokončovacie práce a knihárske spracovanie:Skladanie:
  ánonie
  4. Poznámka k zadaniu:

  5. Vaše údaje:
  Meno a priezvisko:

  Email:

  Telefón: