Ofsetová tlač samoprepisovacích tlačív

Samoprepisovacie tlačivá môžeme vyrobiť vo veľkosti A7 až A3. Môžu byť vyhotovené dvoj až päťzložkové. A každá zložka môže byť inej farby papiera. Zložky sú spolu lepené a  môžu byť aj číslované a perforované.

Ofsetová tlač Samoprepisovacie-tlaciva

1. Špecifikácia zákazky
Počet kusov:
Formát:

Vlastný formát:
Zložkovitosť:

Farebnosť:

Farby všetkých zložiek sú:

2. Dokončovacie práce a knihárske spracovanie:
Perforovanie:
 Áno Nie
3. Personifikácia (číslovanie):
 Áno Nie
4. Poznámka k zadaniu:

5. Vaše údaje:
Meno a priezvisko:

Email:

Telefón:

Okrem tlače samoprepisovacích tlačív ponúkame aj: