Ofsetová tlač samoprepisovacích tlačív

Samoprepisovacie tlačivá môžeme vyrobiť vo veľkosti A7 až A3. Môžu byť vyhotovené dvoj až päťzložkové. A každá zložka môže byť inej farby papiera. Zložky sú spolu lepené a  môžu byť aj číslované a perforované.

Ofsetová tlač Samoprepisovacie-tlaciva

  1. Špecifikácia zákazky

  Počet kusov:
  Formát:

  Vlastný formát:
  Zložkovitosť:

  Farebnosť:

  Farby všetkých zložiek sú:

  2. Dokončovacie práce a knihárske spracovanie:
  Perforovanie:
  ÁnoNie
  3. Personifikácia (číslovanie):
  ÁnoNie
  4. Poznámka k zadaniu:

  5. Vaše údaje:
  Meno a priezvisko:

  Email:

  Telefón:

  Okrem tlače samoprepisovacích tlačív ponúkame aj: