Technologické vybavenie

Filozofiou firmy MiRe ® je vyrábať vysoko kvalitné výrobky na špičkovej technologickej a kvalitatívnej úrovni. Pri výrobe sa používajú moderné postupy, moderné strojové vybavenie a ekologicky šetrné materiály.

GRAFICKÉ SPRACOVANIE A PREDTLAČOVÁ PRÍPRAVA

Spracovanie dát, kontrola a výstup CTP platne, Acento 2E

Príprava na tlač Veľkoformátová tlačiareň

 

 

OFSETOVÁ TLAČ 2-FAREBNÁ

Offsetová dvojfarebná tlač

Viac info

OFSETOVÁ TLAČ 4-FAREBNÁ DO FORMÁTU B2

Offsetová štvorfarebná tlač Offsetová 4 farebná tlač Offsetová 4-farebná tlačOffsetová tlačiareň MiRe Bratislava

Viac info

KNIHÁRSKE SPRACOVANIE

Tieto stroje boli zakúpené na základe zmluvy o poskytnutí NFP (číslo zmluvy: Z2232012009301).

Kompletné knihárske spracovanie na modernej linke na výrobu väzby V1 Horizon VAC.

v1_1 v1_2 Stroj11

Viac info

Plnoautomatický skladací stroj Horizon AFC-566FG

b-falcovanie b-falcovanie2 Stroj9

Viac info

 

PERFEROVANIE, RYHOVANIE, VŔTANIE, LEPENIE, BALENIE

Stroj na perforovanie, ryhovanie, vŕtanie, lepenie a balenie

Viac info