Ofsetová tlač

Čo je to ofsetová tlač

Ofsetová tlač je obsluhovaná vo firme MiRe skúsenými profesionálmi. V odbore ofsetovej tlače sme za vyše 20 rokov praxe nazbierali obrovské množstvo skúseností a vykonávali sme naše služby veľkým spoločnostiam na Slovensku či v zahraničí.

Príprava osvitu jednotlivých dosiek je síce časovo aj finančne pomerne náročný proces (každá farba CMYK sa musí samostatne osvietiť, každá farba musí mať svoj film), ale následná tlač je už jednoduchou záležitosťou.

Z pripravených tlačiarenských dosiek sa dá pomocou ofsetovej tlače vytvoriť v podstate neobmedzené množstvo výtlačkov za veľmi nízku cenu. Práve to je dôvod, prečo ofsetovú tlač toľko odporúčame práve pre letáky a plagáty. Stačí totiž zvoliť jednu presnú konfiguráciu a môžeme rýchlo a kvalitne tlačiť podľa potreby zákazníka. Tlač ofsetom je tak pri väčších nákladoch veľmi rýchla, kvalitná a hlavne lacná.

Ďalšou výhodou ofsetovej tlače je použitie priamych farieb, vďaka čomu majú farebné plochy vyššiu kvalitu prevedenia. Značný kvalitatívny rozdiel je najmä v porovnaní s digitálnou tlačou. Vo veľkých nákladoch preto preferujeme ofsetovú tlač pre jej výhodnú cenu a pre vysokú kvalitu.

Výsledky ofsetovej tlače môžete vidieť okolo seba každý deň. Používa sa nielen pre letáky, plagáty alebo katalógy ale napríklad aj pre tlač kalendárov.

 Bežnou zakázkou pre ofsetovú tlač sú: