Cenová kalkulácia: Letáky, plagáty a hlavičkové papiere

  1. Špecifikácia zákazky

  Počet kusov:
  Formát:

  Vlastný formát:

  2. Druh papiera a farebnosť

  Typ papiera:

  Predná strana
  Farebnosť:

  Povrchová úprava:

  Zadná strana
  Farebnosť:

  Povrchová úprava:

  3. Dokončovacie práce a knihárske spracovanie:
  Počet lomov:
  1x pozdĺžne 1x krížové2x pozdĺžne 1x krížové3x pozdĺžne 1x krížové4x pozdĺžne 1x krížové5x pozdĺžne 1x krížové6x pozdĺžne 1x krížové1x pozdĺžne 2x krížové2x pozdĺžne 2x krížové3x pozdĺžne 2x krížové4x pozdĺžne 2x krížové5x pozdĺžne 2x krížové6x pozdĺžne 2x krížové
  Bigovanie:
  ánonie
  Perforovanie:
  ánonie

  4. Personifikácia (číslovanie)
  ánonie

  5. Poznámka k zadaniu:

  6. Vaše údaje:
  Meno a priezvisko:

  Email:

  Telefón: