Cenová kalkulácia: Vizitky a kalendáriky

1. Špecifikácia zákazky
Počet kusov:
Formát:

Vlastný formát:
Typ papiera:

Vlastný formát:
Farebnosť:

Povrchová úprava:

2. Poznámka k zadaniu:

3. Vaše údaje:
Meno a priezvisko:

Email:

Telefón: