Číslovanie, bigovanie a preforácia

Stroj na číslovanie, bigovanie, perforáciu a prerezávanie CONTAGOR 470

So strojom CONTAGOR 470 španielskeho výrobcu je možné spoľahlivo vykonávať vyššie uvedené činnosti a ďalej i dotlačiť akékoľvek motívy pomocou polymerného klišé rozmeru až 35 x 45 mm.

Stroj umožňuje spracovanie aj samoprepisovacích sád , a to číslovanie aj perforáciu pri jednom priechode strojom.

K štandartnému vybaveniu patrí celkové a dávkové počítadlo a ďalej aj detekciu chýbajúceho a dvojitého hárku. Táto kompletná detekcia chybových stavov garantuje spoľahlivé pracovné výsledky bez chýb v číselnej rade.

Program stroja umožňuje nastaviť zmenu čísiel plynulo po sebe alebo opakovanie rovnakého čísla po 2 až 9 cykloch.

Štandartne sú k dispozícii 2 typy číslovačov so 7 číslicami a s výškou písma 3,5 mm alebo 4,76 mm, poprípade na objednávku číslovače podľa požiadaviek zákazníka. Zákazník má ďalej možnosť voľby medzi číslovačom na vzostupné číslovanie alebo zostupné.

Ďalšie technické parametre:

 • max. formát 465 x 420 mm (šírka x dĺžka)
 • min. formát 115 x 185 mm
 • gramáž papiera 45 g/m 2 až 250 g/m 2 vrátane samoprepisovacích sád do piatich listov
 • podávanie papiera tromi podávacími kolieskami s možnosťou bočného rozfuku (na objednávku)
 • rýchlosť až 5500 hárkov/hod, 9 stupňov rýchlosti nastaviteľné na ovládacom panely
 • stoh v nakladači až 60 mm
 • k dispozícii sú 2 systémy nanášania farby:
  • mikroporézne valčeky s farbou, ktoré sú k dispozícii v týchto farbách – čierna, červená, zelená, modrá a violet
  • nanášanie systémom ofset – skladá sa z 2 valcov a je možné použiť bežnú farbu na ofsetovú tlač
 • certifikované podľa noriem EU – CE

Číslovače:

Stroj na číslovanie

 • Horizontálne t.j. súbežne s upevňovacou osou. 7 číslic, veľkosť číslic 3,5 alebo 4,75 mm – voliteľné pri objednávke, písmo gothic, 6 čísel je možné zasunúť do číselníka t.j. netlačiť, počítanie dopredu alebo dozadu – voliteľné pri objednávke
 • Vertikálne t.j. kolmo na upevňovaciu os. 7 číslic, veľkosť číslic 3,5 alebo 4,75 mm – voliteľné pri objednávke, písmo gothic, 6 čísel je možné zasunúť do číselníku t.j. netlačiť, počítanie dopredu alebo dozadu – voliteľné pri objednávke

Stroj na perforovanie, ryhovanie, vŕtanie, lepenie a balenie