Čo je to ofsetová tlač

Čo je to ofsetová tlač

Ofsetová tlač je obsluhovaná vo firme MiRe skúsenými profesionálmi. V odbore ofsetovej tlače sme za vyše 20 rokov praxe nazbierali obrovské množstvo skúseností a vykonávali sme naše služby veľkým spoločnostiam na Slovensku či v zahraničí.

Príprava osvitu jednotlivých dosiek je síce časovo aj finančne pomerne náročný proces (každá farba CMYK sa musí samostatne osvietiť, každá farba musí mať svoj film), ale následná tlač je už jednoduchou záležitosťou.

Z pripravených tlačiarenských dosiek sa dá pomocou ofsetovej tlače vytvoriť v podstate neobmedzené množstvo výtlačkov za veľmi nízku cenu. Práve to je dôvod, prečo ofsetovú tlač toľko odporúčame práve pre letáky a plagáty. Stačí totiž zvoliť jednu presnú konfiguráciu a môžeme rýchlo a kvalitne tlačiť podľa potreby zákazníka. Tlač ofsetom je tak pri väčších nákladoch veľmi rýchla, kvalitná a hlavne lacná.

Ďalšou výhodou ofsetovej tlače je použitie priamych farieb, vďaka čomu majú farebné plochy vyššiu kvalitu prevedenia. Značný kvalitatívny rozdiel je najmä v porovnaní s digitálnou tlačou. Vo veľkých nákladoch preto preferujeme ofsetovú tlač pre jej výhodnú cenu a pre vysokú kvalitu.

Výsledky ofsetovej tlače môžete vidieť okolo seba každý deň. Používa sa nielen pre letáky, plagáty alebo katalógy ale napríklad aj pre tlač kalendárov.

 

Ako funguje ofsetová tlač

Ofsetová tlač patrí do kategórie tzv. tlače z plochy.

Tlačiace a netlačiace miesta sú totiž v prípade ofsetu (na rozdiel od iných princípov tlače) v jednej výškovej úrovni. Ofsetová tlač je takzvane nepriama. To si môžeme ukázať napríklad pri tlači letákov. Ofsetová tlačiareň tlačí z formy na gumou potiahnutý valec a z neho následne na papier. Ofsetová tlač tak umožňuje tlačiť veľmi jemné detaily (toľko dôležité hlavne u malých formátov) aj pri použití menej kvalitného papiera. To následne značne znižuje celkové náklady na reklamnú alebo informačnú kampaň, bez toho, aby bola znížená výsledná kvalita.

Týchto výsledkov dosahujeme vďaka valcu, ktorý je schopný priľnúť aj na nie celkom hladký povrch. Tieto vlastnosti využívame najčastejšie práve pri tlači letákov či katalógov, kde kvalita papiera nie je podľa pokynov zákazníka mnohokrát rozhodujúca. Výsledný reklamný efekt je ale prakticky rovnaký – stačí sa pozrieť na reklamné tlačoviny, ktoré vám chodia do poštových schránok.

Vo firme MiRe sa na ofsetovú tlač a hlavne na tlač propagačných materiálov špecializujeme. Väčšina firemných tlačovín je v súčasnej dobe pripravovaná práve touto technológiou.

 

Podklady pre ofsetovú tlač

Tlačovými podklady pre ofsetovú tlač sú filmy, ktoré musia spĺňať tieto hlavné požiadavky:
Separácia – každá farba CMYK je samostatne osvietená na vlastnom výťažku filme. Tiež každá priama farba musí mať svoj vlastný film.
Stranové prevrátenie filmu – čierna emulzie musí byť pri správnej orientácii obrazu zo spodnej strany filmu.
Natočenie jednotlivých rastrov – bežné uhly pre jednotlivé farby ofsetovej tlače sú:

  • 15 ° azúrová
  • 75 ° purpurová
  • 0 ° žltá
  • 45 ° čierna.

Kvalita filmov – Osvitová jednotka musí byť správne nakalibrovaná, aby výsledná optická hustota (denzita) filmov bola dostačujúca.
Montáž podkladov – podľa formátu tlačového stroja a parametrov tlačených materiálov sa dodané podklady pre ofsetovú tlač rozmiestnia na montážnej fólii.

 

Výroba tlačových dosiek pre ofsetovú tlač

Z namontovaných filmov sa vyrába tlačová doska, ktorá následne slúži k samotnémej tlači. Montážna fólia sa vloží do pneumatického kopírovacieho rámu, kde po odsatí vzduchu dochádza k dokonalému kontaktu medzi tlačovou doskou a filmami, ktoré sú na dosku položené stranou s emulziou. (V prípade, že by emulzia nebola na správnej strane filmu, dochádzalo by vzhľadom k určitej hrúbke filmového média, k nedokonalému odkopírovaniu jednotlivých rastrových bodov na tlačovú platňu).

Tlačová doska sa vystaví pôsobeniu UV svetla. Na miestach vystavených žiareniu dôjde k zmene chemickej štruktúry materiálu (miesta nie sú zatvrdnuté pevne a pri umývaní dosky sa odplavia). Na povrchu tlačovej dosky sa tak vytvoria neosvetlené tlačiace miesta – oleofilné a osvetlené netlačiace miesta – hydrofilné. Tlačiace miesta potom priťahujú tlačovú farbu, zatiaľ čo miesta netlačiace priťahujú vlhčiaci roztok a tlačovú farbu odpudzujú.

Pri kopírovaní tlačových dosiek je dôležitá najmä úplná čistota namontovaných filmov, pretože akákoľvek nečistota môže spôsobiť nedostatočný kontakt medzi tlačovou doskou a filmami a tým zlé prekopírovanie obrazu.

Súčasne je dôležitá tiež správna expozícia tlačovej platne. Zlá je ako príliš krátka, tak príliš dlhá expozícia tlačovej platne. V prvom prípade môžu byť na tlačových doskách zachytené rôzne kraje filmov, v druhom je potom tlačový bod príliš malý a tlač nevýrazný. Na kontrolu vystavenia však existujú rôzne kalibračné škály, ktoré sa kopírujú súčasne s filmom.

 

Použitie tlačových dosiek pri ofsetovej tlači

Pri tlači sa tlačovej formy najprv navlhčia a vrstva vlhkosti zostáva na netlačiacich miestach. V ďalšej fáze je na povrch tlačovej platne privádzaná sústavou navalovacích valcov rovnomerná vrstva tlačovej farby, ktorá sa uchytí na tlačiacich miestach. Farba z tlačovej dosky sa potom prenáša tlakom najprv na prenosný (ofsetový) valec a z neho ďalej na potlačovaný materiál. Nepriamy prenos farby cez prenosný valec umožňuje potláčať rôzne druhy podkladov.