Cenová kalkulácia: Etikety a samolepky

1. Špecifikácia zákazky
Počet kusov:
Vlastný formát:

2. Druh papiera a farebnosť
Typ papiera:

Farebnosť:

Povrchová úprava:

3. Dokončovacie práce a knihárske spracovanie:Počet lomov:
 1x pozdĺžne 1x krížové 2x pozdĺžne 1x krížové 3x pozdĺžne 1x krížové 4x pozdĺžne 1x krížové 5x pozdĺžne 1x krížové 6x pozdĺžne 1x krížové 1x pozdĺžne 2x krížové 2x pozdĺžne 2x krížové 3x pozdĺžne 2x krížové 4x pozdĺžne 2x krížové 5x pozdĺžne 2x krížové 6x pozdĺžne 2x krížové
Bigovanie:
 áno nie
Perforovanie:
 áno nie
Výsek:
 áno nie
4. Poznámka k zadaniu:

5. Vaše údaje:
Meno a priezvisko:

Email:

Telefón: