Knihárenské spracovanie

Kompletné knihárske spracovanie na modernej linke na výrobu väzby V1 Horizon VAC

Tieto stroje boli zakúpené na základe zmluvy o poskytnutí NFP

Základný opis:

Predmetom zákazky je modulárna knihárska linka na výrobu väzby V1 (pri opise tejto položky ďalej aj „zariadenie“) v konfigurácii:

 • Znášacie zariadenie – 20 nakladacích staníc vertikálne usporiadaných, s rotačným vzduchovým podávaním, elektronickou kontrolou znášania a s možnosťou vykladania do dvoch strán.
 • Vykladací modul (do stohu s odsadzovaním), pre vykladanie do druhej strany.
 • Stanica ručného dokladania.
 • Šicí a skladací modul.
 • Modul pre čelný orez.
 • Predĺžený vykladač brožúr s odsadzovaním produkcie.
 • 4 šicie hlavy Hohner na štandardné šitie s držiakmi.
 • 2 šicie hlavy Hohner s príslušenstvom pre očkové šitie.

Funkčné parametre:

 • Automatická kompletná prestavba linky pomocou servomotorov zahrňujúca automatickú zmena formátu, šicích hláv, bočných rovnačov, transportných pásov a valcov, dorazov, nastavenia vzdialeností skladacích valcov a viac.
 • Elektronická kontrola priebehu výroby brožúr vrátane detektora blokovaného drôtu a hárkov.
 • Automatické vyraďovanie eventuálnych chybných produktov.
 • Ovládanie prostredníctvom dotykových displejov s grafickým rozhraním.
 • Výkonnostné parametre:
 • Počet nakladacích staníc: 20.
 • Výška nálože v stanici: 55 mm a viac.
 • Max. formát hárku pre znášanie: 350 x 500 mm a viac.
 • Min. formát hárku pre znášanie: 120 x 150 mm a menej.
 • Gramáž papiera: 60-200g/m2 a viac.
 • Výkon: 4 500 väzieb/hod a viac.
 • Maximálna hrúbka šitia: 4 mm a viac.
 • Max hrúbka brožúry pre čelný orez: 4 mm a viac.
Knihárenský stroj HORIZON VAC

Plnoautomatický skladací stroj Horizon AFC-566FG

Základný opis:

Falcovací – skladací stroj v konfigurácii 6 paralélnych kapsových lomov, 1 krát priečny nožový lom a dve bočné kapsy za nožovým lomom.

Funkčné parametre:

 • Plnoautomatická prestavba skladacieho stroja zahrňujúca nastavenie sacej výšky nakladacej hlavy, vedenia papiera na nakladacom stole, nastavenie bočnej náložky, skladacích valcov, dorazov skladacích káps, nožového dorazu káps a viac.
 • Jediný kalibračný bod na nastavenie tlakov skladacích valcov.
 • Diaľkové ovládanie tlakov skladacích valcov.
 • Pamäť na ukladanie zákaziek.
 • Možnosť vlastných skladacích programov a ich ukladanie do pamäte.
 • Ovládanie prostredníctvom dotykových displejov s grafickým rozhraním.

Výkonnostné parametre:

 • Maximálny formát hárku: 550 x 850 a viac.
 • Minimálny formát hárku: 130 x 150 a menej.
 • Rýchlosť remeňa: 240m/min a viac.
 • Minimálny paralelný lom: 30 mm a menej.
Stroj9