Letáky, plagáty a hlavičkové papiere

  1. Špecifikácia zákazky

  Počet kusov:
  Formát:

  2. Druh papiera a farebnosť

  Typ papiera:

  Predná strana
  Farebnosť:

  Povrchová úprava:

  Zadná strana
  Farebnosť:

  Povrchová úprava:

  3. Dokončovacie práce a knihárske spracovanie:
  Počet lomov:
  1-6 pozdĺžne1-2 krížové
  Bigovanie:
  ánonie
  Perforovanie:
  ánonie

  4. Personifikácia (číslovanie)
  ánonie

  5. Poznámka k zadaniu: